อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองสุรินทร์
 
 
อำเภอกาบเชิง
 
 
อำเภอจอมพระ
 
 
อำเภอชุมพลบุรี
 
 
อำเภอท่าตูม
 
 
อำเภอบัวเชด
 
 
อำเภอปราสาท
 
 
อำเภอพนมดงรัก
 
 
อำเภอรัตนบุรี
 
 
อำเภอลำดวน
 
 
อำเภอศรีณรงค์
 
 
อำเภอศีขรภูมิ
 
 
อำเภอสนม
 
 
อำเภอสังขะ
 
 
อำเภอสำโรงทาบ
 
 
อำเภอเขวาสินรินทร์
 
 
อำเภอโนนนารายณ์