อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 
 
อำเภอกุยบุรี
 
 
อำเภอทับสะแก
 
 
อำเภอบางสะพาน
 
 
อำเภอบางสะพานน้อย
 
 
อำเภอปราณบุรี
 
 
อำเภอสามร้อยยอด
 
 
อำเภอหัวหิน