อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองน่าน
 
 
อำเภอทุ่งช้าง
 
 
อำเภอท่าวังผา
 
 
อำเภอนาน้อย
 
 
อำเภอนาหมื่น
 
 
อำเภอบ่อเกลือ
 
 
อำเภอบ้านหลวง
 
 
อำเภอปัว
 
 
อำเภอภูเพียง
 
 
อำเภอสองแคว
 
 
อำเภอสันติสุข
 
 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 
 
อำเภอเชียงกลาง
 
 
อำเภอเวียงสา
 
 
อำเภอแม่จริม