อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองเลย
 
 
อำเภอด่านซ้าย
 
 
อำเภอท่าลี่
 
 
อำเภอนาด้วง
 
 
อำเภอนาแห้ว
 
 
อำเภอปากชม
 
 
อำเภอผาขาว
 
 
อำเภอภูกระดึง
 
 
อำเภอภูหลวง
 
 
อำเภอภูเรือ
 
 
อำเภอวังสะพุง
 
 
อำเภอหนองหิน
 
 
อำเภอเชียงคาน
 
 
อำเภอเอราวัณ