อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
 
 
อำเภอด่านมะขามเตี้ย
 
 
อำเภอทองผาภูมิ
 
 
อำเภอท่ามะกา
 
 
อำเภอท่าม่วง
 
 
อำเภอบ่อพลอย
 
 
อำเภอพนมทวน
 
 
อำเภอศรีสวัสดิ์
 
 
อำเภอสังขละบุรี
 
 
อำเภอหนองปรือ
 
 
อำเภอห้วยกระเจา
 
 
อำเภอเลาขวัญ
 
 
อำเภอไทรโยค