อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองบึงกาฬ
 
 
อำเภอบึงโขงหลง
 
 
อำเภอบุ่งคล้า
 
 
อำเภอปากคาด
 
 
อำเภอพรเจริญ
 
 
อำเภอศรีวิไล
 
 
อำเภอเซกา
 
 
อำเภอโซ่พิสัย