อบจ./เทศบาล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
 
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 
 
อำเภอชานุมาน
 
 
อำเภอปทุมราชวงศา
 
 
อำเภอพนา
 
 
อำเภอลืออำนาจ
 
 
อำเภอหัวตะพาน
 
 
อำเภอเสนางคนิคม